Започва засаждането на нови зелени пояси в Благоевград. Те ще бъдат изградени както в централната част на града, така и в кварталите. Ще бъде засадена дървесна и храстовидна растителност от иглолистни и широколистни видове, като целта е жителите на Благоевград да дишат по-чист въздух.

Вижте и още във видеото.