От ЦИК показаха бюлетината, с която ще гласуваме за президент и вицепрезидент на 6 ноември. В нея са вписани имената на всички кандидати.

Предпочитанията си трябва да отразим в квадратчето пред имената на предпочитаната двойка. На гърба на бюлетината се поставят два печата, един - като ни дадат бюлетината и втори - след като отразим в тъмната стаичка вота си.

Важно е да знаем, че като влезем в секцията някой от членовете на комисията трябва да откъсне пред нас от кочана бюлетината, с която ще гласуваме.

След като упражним правото си на глас, бюлетината трябва да бъде сгъната така, че да се запази тайната на вота. Ако някой избирател сбърка при отбелязване на вота си, трябва да знае, че има право да получи само още една бюлетина.