Методиката за медицинската експертиза трябва да бъде преработена, което ще отнеме време, не е ясно кога пациентите ще си вземат решенията.

Русе

Методиката за оценка на трайно намалената работоспособност, която е приложена към проектонаредба за медицинската експертиза, няма съществени промени в сравнение с досега действащата. Според едни специалисти, това няма да създаде проблем, щом влезе в сила новата Наредба, тъй като са спазени всички изисквания, заради която е била оспорена от Върховния апелативен съд. И хората с повече от едно заболяване, които сега не могат да получат решение от ТЕЛК, ще бъдат освидетелствани без проблем. Според други обаче може да се наложи методиката да бъде преработена, което ще отнеме още време и освидетелстването на болните може допълнително да се забави. Според статистиката, повече от половината пациенти на ТЕЛК са с повече от едно заболяване.