Само 18 от 163 партии са подали отчетите си пред Сметната палата, а срокът е до 31 март, информират от контролната институция.

До края на март партиите трябва да представят финансовите си отчети за 2015 г. и декларациите по образец със списъци на физическите лица, направили дарения. Финансовите отчети трябва да се представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител.

Това задължение се отнася за всички регистрирани партии, които не са прекратили дейността си с влязло в сила решение на Софийския градски съд.

При забава глобите са от 5000 до 10 000 лв. Ще загубват правото на държавна субсидия до провеждането на следващи избори за народни представители и възможност СГС да постанови разпускане на политическата партия, когато не са представени.