Само 20 легла за активно лечение ще бъдат закрити в Разградско. Това обяви директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Ася Генева, след среща със здравния министър Петър Москов. Проектът за новата здравна карта предвиждаше закритите легла да са близо 70.

Разград

Според проекта трябваше драстично да бъдат намалени леглата за активно лечение в направленията хирургия, неврология и пневмология на трите болници в Разград, Исперих и Кубрат.

„Като цяло мога да кажа че хирургичните легла стават 47, а неврологичните - 59, което директорите на болниците приеха като едно разумно решение. Освен това допълнително ни бяха отпуснати 8 легла за лечение на туберколоза, тъй като това е единственото отделение в областта”, обясни д-р Ася Генева, директор на РЗИ – Разград.

След корекциите са увеличени с и 20 леглата за психиатрично лечение, което според д-р Генева също е било много важно за доброто здравно обслужване в региона.

”Нашите общински болници ще ги бъде, тъй като те направиха отстъпки да преведат своите лечебни заведения по новите изисквания за клинични пътеки. Освен това нашият регион е такъв, че има нужда от такива лечебни заведение”, коментира Генева.

От РЦЗ обявиха, че местната власт трябва да е по-активна, за да може да бъдат привлечени в областта лекари специалисти, които сега са крайно недостатъчни.