Въпреки че София се сочи за една от най-богатите столици в света по находища на минерални води, в града ни има само един басейн, захранван с термална вода.

Съоръжението се намира до Панчарево и, разбира се, опашката от желаещи да го посетят е огромна. Има голям потенциал за развитие и използване на подземните богатства, от години има и стратегия на Столична община за водните ресурси, но идеите си остават само на хартия.

Вижте репортажа на Тодор Литовски.