Асоциация "Активни потребители" изнесе данни от собствено изследване за качеството на питейната вода от 29 града. Само в четири от тях - Етрополе, Враца, Монтана и Панагюрище пробите са абсолютно чисти.

Етрополе Враца Панагюрище Монтана

Имате ли проблем с качеството на питейната вода?В останалите градове има отклонения. Близо до допустимите норми от нитрати, хлор и желязо е водата в Ботевград, Димитровград, Костинброд и Златица. От Министерството на здравеопазването твърдят, че водата се изследва всекидневно в цялата страна, независимо от ВиК дружествата и от РЗИ. В 99% пробите са чисти. Замърсявания се получават най-често при наводнения и топене на снега, когато водата се спира до отстраняване на проблемите.

д-р Ангел Кунчев - главен държавен санитарен инспектор: "Има райони, в които се използва голямо количество торове и там понякога се хващат нитрати, когато се предозират торове. Има райони, в които почвите са такива, че във водата питейната има наднормени количества на някои други вещества - примерно аз съм в град с най-високо количество манган в питейната вода, понякога надвишаващи десетки пъти нормите. И въпреки това, това не е довело до някакви видими заплахи за хората или опасения аз това какво би се случило с тези хора". Но във всички случаи ако имаме и най-малки съмнения, че една вода е опасна за здравето, тя незабавно се спира от употреба".