Само 4 града в страната пият чиста питейна вода - без замърсители, показа анализ на комисията за енергийно и водно регулиране. Председателят на регулатора Иван Иванов увери, че няма да има шоково увеличение на цената на водата, след новите наредби за качеството и цените на ВиК услугите. Днес КЕВР намали допустимият праг, до който ВиК услугите могат да растат.

Досега ВиК дружествата нямаха право да вдигат средната цена на водата над 5 лв. за куб. метър. С решението на КЕВР ,от 2017 г. този праг се намалява до 3,25 лв. за кубик.

За София от следващата година цената на ВиК услугите не трябва да надвишават 5лв. и 50 ст. за кубик.

Според приетите две нови наредби качеството на водата ще се следи по 29 показателя.


ВиК дружествата имат срок до 30 юни да подготвят бизнеспланове с мерки за повишаване качеството на водоснабдяването.

Иван Иванов, председател на КЕВР: "В рамките на 5-годишния бизнес план всяко едно от дружествата ще има едногодишни нива на цените. Тези цени ще бъдат индексирани с показатели, които ще отчита изпълнението на заложените изисквания за качеството на водата, количество, развитие на мрежата".

За 8 месеца регулаторът е проверил 14 ВиК дружества, като на 3 от тях е наложил глоби заради допуснати нарушения.