Новият генерален директор на БНТ Емил Кошлуков предлага в медията да се създаде нова дирекция "Спорт". Предложението предстои да бъде одобрено от Управителния Съвет на телевизията. За директор на новата дирекция е предложен Сашо Йовков.

В настоящата структура на БНТ спортните журналисти и специалисти са обособени в Продуцентски център „Спорт“, който е част от Дирекция „Информация“ и се ръководи от главен продуцент.

За директор на дирекция „Спорт“ в БНТ е предложен Сашо Йовков, който беше един от кандидатите в приключилия конкурс за генерален директор на обществената телевизия и бе вторият номиниран за гласуване от членовете на СЕМ.

Сашо Йовков: За мен това е доверие, предизвикателство и стимул. Доверия, за това, че спортът ще продължава да бъде в основата на правеното на програмата на обществената телевизия. Предизвикателство за това, че БНТ ще бъде мястото, където ще се излъчват най-значимите световни и европейски събития и разбира се, събития, които се реализират в България. И третото стимул - стимул да покажем, че българският спорт го има, че той заслужава да бъде на екрана и че БНТ ще бъде най-верният партньор на българския спорт. С една дума - БНТ ще бъде територията на българския спорт.