Театралната гилдия е недоволна от подкрепата на председателя на Съюза на артистите Христо Мутафчиев за нова реформа на Министерството на културата, която предвижда разпускане на трупите на непечеливши театри и финансиране на представления на проектен принцип.

Реформата засяга осем театъра. Министерството на културата им даде срок от три месеца, в които да представят финансов план, за да докажат своята рентабилност, в противен случай ще се превърнат в "открити сцени".

Вчера Мутафчиев заяви пред БНТ, че не защитава тяснопартийни интереси. Той допълни, че ще подаде оставка, само ако Общото събрание по устав я изиска.

Сава Драгунчев - актьор: Това, заради което тръгнахме да искаме подобно нещо, е, че престижът на професията започва да се уронва. Нашият образ в публичното пространство започва да страда от такъв битов, некултурен формат на говорене в публичното пространство. Става въпрос за изявено отношение на 11 февруари в Смолян, беше казано, в един самобитен стил, че ще се стреля и който може да бяга, да бяга, който не може, очаква го откритата сцена. Няколко дена по-късно се направи опит това да бъде опровергано, направиха се няколко абсурдни твърдения, не е ясно Съюзът на сртистите кого точно представлява.