Незаконните ромски постройки в квартал "Кремиковци" в община Гърмен: въпреки че страната ни спечели дело в Страсбург срещу две семейства, чиито домове бяха премахнати, събарянето на незаконните имоти временно е спряно. Опитите за строителството в квартала обаче продължават.

Събарянето на всички незаконни постройки в квартал „Кремиковци" се бави повече от две години, защото няма къде да бъдат настанени живеещите в тях роми.

Минка Капитанова, кмет на община Гърмен: Сроковете за събаряне се удължат всеки път от ДНСК , респективно РДНСК. За да може да се удължи срокът, за да се намери място, където да се настанят.

След като домовете им бяха съборени, хората останали без покрив, отново построиха незаконни къщи.

Всички са на колиби, с малки деца, с ... бебета.
Тука има хора, които имат по 10 деца, бутат им къщите и абсолютно не им правят сметка, като кучета ги хвърлят навънка.
Просто те вместо да ни подпират ни, свалят. Как ще процъфти тази България. Аз не виждам.
Продължават проблемите с незаконни имоти в Гърмен

Продължават проблемите с незаконни имоти в Гърмен

След спечелване на дело в Старсбург по казус с незаконно съборени къщи в Гърмен, все още има незаконни постройки в квартал Кремиковци. Няма общински...

От общината в Гърмен обясниха, че редовно извършват проверки и незаконното строителство се спира. Някои от жителите в квартала дори са подали документи в общината, за да започнат нови законни строежи.

Минка Капитанова, кмет на община Гърмен: Хората, които са си закупили преди години земята, върху която бяха построили къщите, започнаха процедури по промяна на предназначението. Започна да проектират по абсолютно законов ред.

В квартал „Кремиковци" живеят около 1 000 души, а незаконните постройки са повече от 120.