Дирекцията по национален строителен контрол пристъпи към събаряне на останалите от незаконните постройки на фамилията Рашкови в село Катуница. Роднините и самият Кирил Рашков, познат като Цар Киро, са обжалвали по съдебен път събарянето, но всички инстанции са отхвърлили жалбите им.

Катуница, Садово

До събарянето се стигна, след като Рашкови не спазиха срока за доброволно разрушаване на постройката. Имението на фамилията край селото се оказа незаконно построено върху 86 декара общинска земя. Шест години след събитията в Катуница приключиха съдебните спорове и националният строителен надзор има право да пристъпи към събаряне на постройките.

Гинка Качакова – инспектор РДНСК-Пловдив: "Има влязла в сила заповед за премахване на незаконен строеж. Като извършител Кирил Рашков, в момента се пристъпи към принудително премахване - това е съгласно наредба 13 на МРРБ."

От хасиендата към момента беше останала само масивна сграда на 50 квадрата и басейн към нея, докато преди години тук се отглеждаха елени и екзотични птици.

Красимир Юруков – кмет на Катуница: "Имотът е закупен след ликвидацията на бившето ТКЗС, то е било овчарник. От 2011 година Кирил Рашков и семейството му не живеят в Катуница и имотът не се използва. Общината влезе във владение, но само в общинската част."

Никой от фамилията Рашкови не дойде на място за разрушаването на сградата, нито да провери състоянието на 10 декара собственост на Рашков. Утре предстои събарянето и на незаконни ограда и летни кухни в село Катуница в имот на дъщерята на Кирил Рашков – Събка.