Съборът на народното творчество в Копривщица бе вписан в Представителния списък на ЮНЕСКО на най-добри практики за популяризиране на световното нематериално културно наследство. Решението беше взето от Междуправителствения комитет, който на сесията си в Адис Абеба, призна събитието за световна ценност.

Копривщица

Съборът на народното творчество в Копривщица показва жанровото разнообразие и изключителното богатство на нашето фолклорно наследство, съчетано с уникалната възрожденска атмосфера на този хубав български град. Съборът се утвърди като движение за опазване и популяризиране на българската традиционна култура, позната днес като нематериално културно наследство.

Това е първата цялостна добра практика, вписана за България в Представителния списък на ЮНЕСКО, като досега са вписани чипровските килими, Бистришките баби, нестинарските танци.