Софийски апелативен съд отмени разпореждането на СГС за прекратяване на делото срещу Румяна Ченалова

Тричленен състав на Апелативен съд - София се произнесе по ВНОХД 216/2017 г. водено срещу Румяна Ченалова, видно от съобщението на съда от 27.04.2017г.

Въззивното производство пред Апелативен съд - София е образувано по протест на СЗ"Антикорупция" - СГП, с което бе поискана отмяна на разпореждането на съдията - докладчик при СГС, с което наказателното производство срещу Ченалова бе прекратено.

С решението на съдиите от Апелативен съд - София е отменено разпореждане от 03. 02. 2017 г. на съдията-докладчик при СГС като неправилно и незаконосъобразно. Апелативен съд - София връща делото за ново разглеждане от друг състав на съда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.