Съдбата на тракийските бежанци, разказана от проф. Боян Биолчев. Тази вечер писателят представи една от най-дългоочакваните си книги "Преселението". Срещата в литературния клуб "Перото" събра на едно място приятели на автора и акадамечината общност. Тиражът на книгата е почти изчерпан.

Страници, в които трагедията и търсенето на правилния път поставят пред изпитание човешките добродетели. С езика на литературата "Преселението" ни връща към болезнен момент за България, но в същото време поставя проблема за бежанците, актуален и днес.

Боян Биолчев, писател: Това са преселенци, които не са знаели къде отиват, а когато са пристигнали, дълго време не са знаели къде са и защо. Човек се променя в мига, когато пред него се появи една бездна от неочакваност.

Боян Биолчев чува историята, която е в основата на книгата преди повече от 30 години. Но смята, че тя може да бъде разказана, само когато натрупаш житейска мъдрост.

Боян Биолчев, писател: В своята най-голяма слабост и унижение човек е единствено силен, ако съхрани частица доброта към другите.

Това се случва и с героите. Защото в техните спомени добрините на случайно срещнати хора са по-ярки, отколкото преживяната мъка.