Административният съд във Варна обяви за недействителен избора на Дамян Дамянов от ГЕРБ за кмет на с. Бозвелийско, община Провадия. Делото беше образувано по жалба на опонента му Живко Панев от Коалиция "БСП за България".

От събраните по делото доказателства са установени нарушения по време на изборния процес, довели до неправилно отразяване вота.

Назначената от съда съдебно-техническа и съдебно- химическа експертиза, показаха, че върху част от бюлетините вотът е отбелязан с химикалка с изчезващо мастило.

Според съда, това води до опорочаване на вота и до промени в изборния резултат, което дава преимущество на Живко Панев. Той беше обявен от съда за кмет на с. Бозвелийско. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок.