Администратиният съд в Пловдив остави без разглеждане и прекрати производствата по искания на жителите на ромската махала в село Войводиново да се върнат в 17 постройки, които все още не са съборени.

Войводиново, Марица

От събраните доказателства е установено, че нито полицията, нито местната власт са възпрепятствали достъпа до жилищата.

Всяко едно от определенията подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

През месец март предстои да се разгледат делата дали е законно премахването на къщите.

Среща на жителите на Войводиново с местната управа за проблема с ромите

Среща на жителите на Войводиново с местната управа за проблема с ромите

Събрание на жителите на Войводиново и местната власт се проведе тази вечер в селото. Хората поискаха да научат какви мерки ще бъдат предприети от тук...