Софийският градски съд задължи Столичната община да вземе спешни мерки срещу мръсния въздух, като започне миене на основните улици в София два пъти месечно от май до септември, а през останалата част от годината - веднъж месечно. От Столичната община съобщиха, че няма да обжалват и уточниха, че предложените мерки са част от общинската програма, която се изпълнява в момента.

С над 100 мерки и дейности Столичната община изпълнява програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Една от тях е миенето на основни булеварди и междуквартални улици. То се е увеличило от 12 пъти през 2018 година до 24 пъти през 2019 година. С по-честото миене на улици се осигурява предписаното от съда измиване на над 10 хиляди декара месечно, напомнят от Столичната община.

Съдът настоява и да бъдат обявявани нивата на фини прахови частици на сайта на Столичната община, на определените табла и на спирките на градския транспорт и метрото.

Теодора Полимерова, директор на дирекция "Климат, енергия и въздух" към Столична община: От 5 юни работи на ИАОС информационната система. Могат да се покажат данните по основните замърсители, може да се покажат средночасови, средноденонощни, средногодишни стойности, съответно маркира се замърсителят, за който ни интересува. В случая за фините прахови частици - 10, за да дадем средноденонощна стойност. Периодът се маркира - начална, крайна дата.

Информацията е достъпна и на сайта на Столичната община. В определения от съда срок от местната власт обещават да дадат информация и за публикуване на данни за нормите и на таблата на градския транспорт и метрото, както и програма за изграждане на велоалеи през следващите години, както настоява и съдът.