Админстративен съд - София осъди Централната избирателна комисия в шестмесечен срок да осигури възможност за машинно гласуване съобразно разпоредбите в Изборния кодекс. Това става ясно от решение на дело заведено по жалба на бившите депутати Мартин Димитров и Петър Славов.

Образуваното дело е по искане за отмяна на фактически бездействия на ЦИК, по осигуряването на машинни терминали и изпълнението на чл. 206, във вр. с чл. 6 и чл. 8 от Изборния кодекс за провеждането на машинно гласуване.

Решението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване в 14-дневен срок.

ЦИК изготвя проект за дистанционно електронно гласуване

ЦИК изготвя проект за дистанционно електронно гласуване

Централната избирателна комисия изготвя проект за въвеждането на дистанционно електронно гласуване, което да се приложи още на изборите през 2019 г.,...

Според съдебния състав, предвид значителния период от време, в който разпоредбите на ИК са в сила и опита от неколкократни избори и проведени експерименти не може да се приеме, че съществува основание за бездействието на ЦИК да осигури този изискуем от закона резултат - налична възможност за машинно гласуване от всеки избирател, според предоставеното му от закона право.

Мая Манолова: ЦИК бави експерименталното гласуване по интернет

Мая Манолова: ЦИК бави експерименталното гласуване по интернет

Омбудсманът Мая Манолова изпрати напомнящо писмо до ЦИК, в което предупреждава, че остават по-малко от пет месеца, в които според действащото изборно...

В решението се казва още, че са изложени идентифицирани проблеми при машинното гласуване, с предложения за законодателни промени. Съдът смята обаче, че до евентуалното им приемане обективно съществува законовото задължение на ЦИК, чието неизпълнение представлява неоснователно бездействие по смисъла на закона.

Камелия Нейкова, ЦИК: Трябва да внимаваме преди електронното гласуване

Камелия Нейкова, ЦИК: Трябва да внимаваме преди електронното гласуване

До края на годината ще се проведат три симулации на електронното гласуване, както предвижда законът. Въпреки това, не бива де с бърза с въвеждането му...