Книгата на Ваклуш Толев "Седемте лъча на еволюцията" отново е на книжния пазар. В нея са събрани основните идеи на автора на учението, наречено от него "път на мъдростта". Повторното издание е факт, след като книгата спечели конкурс на министерството на културата. Премиерата беше в клуб "Перото" в НДК.

Животът на Ваклуш Толев, който преди 3 години напусна този свят, преминава през много изпитания. Наричат го учителя на мъдростта. През 1946 г. е изключен по политически причини от Софийския университет, където учи право. Дълги години прекарва в лагери и затвори. По-късно завършва богословие. Издава списание, в което представя философските си идеи за света.

Огнян Минчев: "Начинът, по който той говореше и пишеше за България, доказвайки още веднъж, че няма мирово съзнание, няма глобално съзнание, вселенско съзнание, без да има дълбоко съзнание за принадлежност към родина, към семейство, към град, към общност, към близки".
Таня Иванова: "За нас сега е полезно да вникнем в този ключ, който учителят Ваклуш Толев ни остави, че няма зло, има нееволюирало добро".


Ваклуш Толев вярва, че понятието враг трябва да бъде изключено от нашия живот. Той създава и сдружението „Общество Път на мъдростта",чиято цел е да развива духовния потенциал на нацията.