За седма поредна година в Бургас тази вечер ще се проведе Благотворителен коледен бал „Всички сме едно семейство“. Със събраните средства тази вечер ще бъде купено оборудване на кабинети по Първа долекарска помощ в 5 училища в областта.

Бургас

ОУ „Васил Априлов“ е едно от училищата, които миналата година получиха оборудване на кабинета по Първа долекарска помощ. Днес децата вече се обучават как да оказват първа помощ на пострадали.

Такова оборудване е необходимо във всички училища, защото помага за създаване на устойчиви знания и навици за оказване на първа помощ на ученици. Много от училищата обаче не могат да го закупят, защото е скъпо.

Мариана Стефанова, директор на ОУ „Васил Априлов“: Това изключително много помага в обучението на децата в Първа до лекарска помощ. На практическа основа да се усвоят знанията и те да бъдат по- лесно прилагани. Действително това което получихме като дарение е на сериозна стойност, която за жалост в училище не винаги имаме възможност финансова, за да закупим.

През годините събраната сума от баловете е над 20 хиляди лева. Тя е дарена на БЧК-Бургас и се използва за хуманни каузи в подкрепа на децата на града.

Тодор Йосифов, председател на Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС“: Нашият Благотворителен Коледен бал се провежда традиционно всяка година, като идеята ни е да обединим обществото, младите хора , хората които знаят какво значи да постигнеш успеха, но работят с доброто, хората с добри сърца.

И тази вечер на Коледния благотворителен в бал в Бургас се очакват да дойдат много хора, които ще помогнат за каузата на младежите от сдружението.