В 7. 00 часа в Министерството на образованието беше изтеглен вариант номер 1 на изпита по български език и литература след 7. клас.

Вижте повече от репортера ни Милена Кирова, която е пред едно от столичните училища.

Най-късно до 8.30 часа учениците трябва да са в училището, в което учат, с документ за самоличност и черна химикалка.

Различното тази година е, че изпитът няма да се състои от два модула. Той ще има две части, които ще бъдат с обща оценка. Първата част ще има 25 задачи. 18 от тях ще са със структуриран отговор. На 6 от тях учениците ще трябва да напишат кратък свободен отговор, а на 1 малко по-разширен свободен отговор. Втората част се състои от преразказ с дидактическа задача.

Различното тази година е че изпитът ще се проверява електронно. Ето защо всеки лист ще има баркод, който да може да се сканира. Именно заради това основното изискване е да се пише с химикал с черен цвят.

Таня Михайлова, зам. министърът на образованието: Важно е учениците да бъдат спокойни, когато отиват на изпит и е важно да се насочим към съдържанието на този изпит. Понякога, като че ли бягаме от темата за съдържанието вътре за това, което се поставя като задачи и за това, какво трябва да направи един ученик, за да успее. Аз пак смятам, че трябва да работи по всички задачи, да се съсредоточи, да е максимално концентриран и да вярва в себе си.

Над 61 000 седмокласници ще се явят на изпитите по български език и математика. Малка част от тях ще положат изпит по желание по чужд език.

Резултатите ще са готови до 27 юни, а от 3 до 5 юли ще се подават заявленията за участие в класирането за гимназиите.