Нов компенсаторен резервоар ще осигурява необходимите количества минерална вода за хотелите и къщите за гости в разложкото село Баня. С новото съоръжение се решава проблемът с недостига на минерална вода при много голямо потребление през зимния сезон, когато курортът е пълен с туристи.

Баня, Разлог