Съветът за електронни медии трябва да избере новия директор на Българската национална телевизия.

Последните два дни концепциите си за развитие на обществената медия представиха шестимата кандидати, които бяха избрани да участват в последния етап. Това са Сашо Йовков, Никола Тодоров, Явор Симов, Сашо Диков, Емил Кошлуков и Стоил Рошкев.

За да бъде избран новият генерален директор трябва да получи най-малко три гласа от общо петимата членове на СЕМ.

БНТ 1 ще излъчва пряко заседанието от 11 часа.