Съветът за електронни медии започна изслушването на шестимата кандидати за генерален директор на БНТ. Днес СЕМ изслуша концепциите на първите трима кандидати за поста - Сашо Йовков, Валерий Тодоров и Тома Иванов. Утре концепциите си ще представят Иван Гарелов, Константин Каменаров и Емил Кошлуков. След изслушването, в сряда СЕМ трябва да гласува и да избере нов директор с мнозинство.

Изслушванията са публични и се предават пряко по БНТ2, както и на сайта ни news.bnt.bg

Първи своята концепция днес представи спортният журналист Сашо Йовков. Той започна с това, че кандидатурата му е добре обмислена и не е плод на спонтанно решение. Решението му да се кандидатира за генерален директор на БНТ е от пет години, като основната причина за това е доверието му у зрителите.

Той обеща да даде лоялност на БНТ и зрителите ѝ, защото през всичките тези години, в които е работил в БНТ - от 1990 г. - той е бил лоялен към БНТ. Обеща още професионализъм, отговорност и да запази доверието в БНТ.

Той каза, че стереотипът, че националната телевизия е остаряла и не е модерна, е създаден, за да може БНТ да бъде изтласкана в ъгъла. Затова като основен свой приоритет, който той нарече „2020“, е БНТ да бъде мултиканална и мултимедийна телевизия. По думите му, това, което не е достигнало на досегашния генерален директор на БНТ Вяра Янкова, е време и пари. Затова е готов за дискусия за законодателни промени по отношение на Закона за радиото и телевизията, като се заговори за интернет - пространство, в което в момента често се разпространяват фалшиви новини, които влияят на информационния поток и вредят както на обществото, така и на българските медии.

Той се обяви за съхраняване на българската памет и култура и за нейното разпространяване извън пределите на страната. Постави много важно място на зрителя, защото според него той не е пасивен, а активен участник в информационния поток. По отношение на зрителския интерес Йовков каза, че може да бъде засилен чрез различните програми на БНТ.

Засегна и въпроса за недостатъчното финансиране на БНТ, технологичното обновление за мултиканалността.

Според концепцията му, БНТ1 ще бъде основният канал на програмите на БНТ.

БНТ2 трябва да бъде технологично модернизиран, за да може да отговори на очакванията на зрителите. В концепцията си Сашо Йонков предвижда се създаването на трети канал - БНТ3, който да е спортен, както и на БНТ4 - за култура и образование. А БНТ HD според него трябва да бъде доразвит в програмата си.Приоритет за Сашо Йовков ще е превръщането на БНТ в мултимедийна телевизия

Приоритет за Сашо Йовков ще е превръщането на БНТ в мултимедийна телевизия

Съветът за електронни медии започна изслушването на шестимата кандидати за генерален директор на БНТ. Според реда на подаване на документите първи се...

Бившият директор на националното радио Валерий Тодоров е озаглавил своята концепция "Телевизия на новия зрител". Обръщайки се именно към новите зрители той смята, че бъдещето на телевизията е в многообразието на съдържанието., защото БНТ има конкуренция не само в лицето на търговските медии, вече се говори за конкуренция между технологиите и съдържанието.

Според Тодоров БНТ трябва да запази своя собствен облик, а да не се адаптира към частния модел. По отношение на промените, които той предлага, трябва да има реорганизация, като не бива да има дублиране на дейности в БНТ.

Валерий Тодоров смята, че е необходимо да се обособи звено за иновации в дирекция "Техника", за да може БНТ да отговаря на търсенията на зрителите с развиващите се нови технологии.

По отношение на дирекция "Информация" според него трябва да бъде обособено звено, което да е обърнато към младите хора - редакция "Нови медии".

По отношение на уебсайта на БНТ според Тодоров това може да бъде медия в медията, която да предлага свое собствено съдържание, което да бъде общодостъпно за всички зрители или с по-специален достъп.

Той предлага още БНТ HD да са запази и да се доразвие като спортен канал на БНТ, основният канал ще си остане БНТ1, БНТ2 трябва да бъде развит като културен канал. По отношение на БНТ Свят според Тодоров е необходимо да се обърне по-голямо внимание на българите в чужбина, за да може да се чуят техните търсения, но да се покаже как живеят те.

В проекта на неговата концепция е заложено да има и детски канал "БНТ Плюс", също така и проект за информационно-публицистичен канал, който да бъде развит във времето, а също така и проект за размяна на новини и телевизионно съдържание с адрес Балкански полуостров.

По отношение на финансирането Валерий Тодоров се обяви за публично и прозрачно финансиране.В основата на концепцията на Валерий Тодоров е "Телевизия на новия зрител"

В основата на концепцията на Валерий Тодоров е "Телевизия на новия зрител"

Съветът за електронни медии започна изслушването на шестимата кандидати за генерален директор на БНТ.Бившият директор на националното радио Валерий То...

Последният кандидат, който изслуша СЕM днес бе Тома Иванов. Неговата концепция е озаглавена "БНТ - Алтернатива на търговските телевизии". Тома Иванов, който е бивш финансов директор на телевизията и за кратко генерален залага на три основни принципа в своята концепция - приемственост, екипност, диалогичност.

Според него трябва да бъдат привлечени към зрителската аудитория хората, които в момента са преситени и не гледат въобще телевизия.

Той представи своята богата автобиография, която е свързана основно с работата му на различни управленски постове на различни нива в БНТ. Като финансист Тома Иванов подчерта, че през годините, в които е работил в БНТ, тя никога не е приключвала с бюджетен дефицит.

Според Иванов БНТ в момента успява да изпълни успешно своята новинарска функция и преди всичко новият директор трябва да има за цел да надгражда направеното досега. Необходимо е обаче да се увеличи доверието към Обществената медия според Тома Иванов.

Бившият финансов директор на БНТ Тома Иванов заяви, че според него не са необходими драстични промени в националната телевизия. По думите му, колкото и малък да е бюджетът на БНТ, който е основна разлика между БНТ и останалите телевизии, той дава на телевизията онази редакционна независимост, която я превръща в алтернатива на търговските телевизии.

Като негова цел той си постави да удвои аудиторния дял на телевизията като се е насочил към онези хора, които са се пренаситили от множеството програми и информация на търговските телевизии и въобще не гледат телевизия. Точно те са в неговата фокус група.

Друго необходимо според Тома Иванов е да бъдат създадени обществени съвети на немски принцип обществени тв, т.е да оказват влияние само на перспективното развитие на отделни ресори.

Иванов се застъпи да бъде запазен редакционния принцип. Към приоритети му са още запазване на четирите основни канала на телевизията с конкретни срокове, а главната му цел е създаване на управленски екип през първия месец, ако бъде избран за генерален директор.

До края на своя мандат Иванов обеща да няма бюджетен дефицит, собствените приходи да се увеличат с 25%, а аудиторията да се удвои.


В концепцията си Тома Иванов залага на екипност и диалогичност

В концепцията си Тома Иванов залага на екипност и диалогичност

Последният кандидат, който изслуша СЕM днес бе Тома Иванов. Неговата концепция е озаглавена "БНТ - Алтернатива на търговските телевизии". Тома Иванов,...