Съветът за електронни медии ще представя за обсъждане и приемане от Народното събрание годишен отчет за дейността си не по-късно от 31 март на следващата година и ще го публикува на интернет страницата си. Това реши парламентът, който прие на първо и на второ четене промени в Закона за радиото и телевизията, внесени от депутатите Вежди Рашидов, Станислав Станилов, Стефан Данаилов, Велислава Кръстева, Ерджан Ебатин и Боряна Георгиева.

С приетите промени ще отпадне задължението на СЕМ за внасяне на отчет за първото полугодие, като се запази задължението му да внася годишен отчет за дейността си.

Срокът от шест месеца, предвиден в действащия към момента закон, е недостатъчен, за да могат да бъдат направени отчетливи и обективни изводи за дейността на СЕМ, посочват вносителите.