С 3 гласа "за" и 2 "въздържал се" Съветът за електронни медии стартира процедура за предсрочно прекратяване на мандата на генералния директор на БНР Светослав Костов. Той ще разполага с 5 дни да даде становище или възражение. След изтичането на този срок СЕМ ще пристъпи към мотивирано решение.

София Владимирова, председател на СЕМ: Аз ще подкрепя започването на прекратяване на мандата на генералния директор на БНР. Да бъдеш директор на обществена медия е чест и привилегия, и огромна отговорност. До този момент ние тук в СЕМ не чухме кой поема отговорността за създалото се напрежение в БНР за прекъсването на сигнала на 12 септември.

Бетина Жотева, член на СЕМ: Добре, че е измислен и този вот "Въздържал се", за да може човек да изчака и да събере повече информация.