Допълнителни мерки за предпазване на децата от неподходящо медийно съдържание чрез официално въвеждане на добрите европейски практики.

Днес Съветът за електронни медии, Агенцията за закрила на детето и Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори, Българската национална телевизия и Българското национално радио подписаха Споразумение с критерии за оценка на неблагоприятно за децата съдържание.

За целта: преди началото на предаванията и след всяко прекъсване медиите се задължават да излъчват предупредителен текст за родителски контрол. На екрана трябва да се появява и пиктограма, която посочва възрастовата група, за която предаването е подходящо. Тя трябва да стои на екран не по-малко от 60 секунди след началото на предаването и след всяко прекъсване.