Семействата с ниски доходи ще ползват пълния размер на данъчни облекчения за отглеждане на деца. Това решиха окончателно народните представители с гласувани промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Възможността данъчното облекчение да може да се разпределя между двамата родители, когато доходите им не позволяват те да се приложат от единия родител, ще подпомогне най-вече семействата, които отглеждат деца с увреждания.