Семизовата къща в Русе, която е паметник на културата, е затворена и чака ремонт, който обаче може да започне едва в края на 2018-a година. Домът на един от най-влиятелните банкери в края на 19-и век у нас днес е с деформирани основи, напукани стени и тавани.

Русе

Семизовата къща е построена през 1892 г. в централната част на Русе за дом на банкера и общественик Стефан Симеонов. За целта е ангажиран и австрийският архитект Лудвиг Майер. В момента къщата е общинска собственост. Тя обаче е в окаяно състояние.

Димитър Наков – зам.-кмет на община Русе по устройство на територията
„Наблюдават се деформационни процеси на основите. Вследствие на това са напукани част от носещите стени и част от таваните.“

Деформациите са довели и до течове, които са увредили допълнително цялата сграда.

Димитър Наков – зам.-кмет на община Русе по устройство на територията
„На базата на това имаме предписания за мероприятията, които следва да се извършат там. Успоредно с това са направени и прединвестиционните проучвания, които са задължителни по закона за културното наследство. Предстои възлагането на изготвяне на технически проект за реставрация и реконструкция на самата сграда.“

Очаква се реконструкцията на Семизовата къща да започне едва към края на 2018-а година.