Много от паметниците на културата, свързани с делото на Апостола - са пред разруха. В близкото до Карлово село Свежен Серафимовата къща, в която често е отсядал Васил Левски, е в окаяно състояние.

Свежен, Брезово

Серафимовата къща е най-старият архитектурно-исторически обект в селото и датира отпреди 300 години. Била е посещавана от Васил Левски, тъй като той е бил трети братовчед на собственика на къщата Георги Серафимов. Уникалното в нея е, че тя е без прозорци, има скривалища и е с автентично огнище, което е частично запазено

Стефан Стефанов - историк: Осветлението в къщи и в проветрението става от капандура на покрива през специален подвижен капак в гредореда, таванския гредоред на помещението, нещо което е уникално.

По думите на експертите, въпреки че са били извършвани реставрационни ремонти на покрива, състоянието на къщата не отговаря на нейната значимост за българската история.

Стефан Стефанов: Изключително запусната... едва ли хората са живели в къщата, никой не би живял, ако тя е в това състояние вътре, т.е. има нужда за един цялостен ремонт, цялостна реставрация.

Пред срутване са и голяма част от паметниците на културата с местно значение, които са частна собственост. Кметът на селото посочи, че причината да бъдат изоставени и да не се поддържат е проблема с многото наследници или липсата на достатъчно средства. Поради тази причина той каза, че ще търси помощта на държавата.

Христо Енков - кмет на с.Свежен: Искам да възвърна старото име на Свежен, но искам и България да знае, че в средата на Средна гора, в центъра на България има нещо уникално, надявам се правителството да намери някакво решение под формата на саниранe защо не се помисли и в тази насока да се отпуснат някакви средства...

Тази година са навършват 30 години от обявяването на Свежен за архитектурно-исторически резерват.