Областната администрация на София стана първата в Европа, която въвежда система срещу подкупите на работното място. Днес ръководителят на орган за сетрификация на системи в Гърция връчи на областния управител на София - Илиан Тодоров, сертификат за борба с подкупите.

Кранчето на корупцията в областната администрация на София обаче е спряно. Образно казано. С този сертификат, който гарантира, че нито един служител тук няма да си позволи да приеме подкуп, защото всяко действие ще се извършва по определени правила.

Д-р инж. Илия Ценев, експерт в сертификационната система: Една система, която не позволява на хората от държавната администрация да взимат подкупи или тези подкупи да бъдат минимизирани.

Гръцкият ръководител по сертификация на системи е преценил, че засега областната администрация е отличник.

Илиан Тодоров, областен управител на Софийска област: Защото сме предприели и внедрили абсолютно всички мерки, които са нужни за спиране на корупционни практики и подкупване на служители в администрацията.

Засега този сертификат е като шестица в борбата с лошите практики. Но тази шестица не е доживотна. И може да бъде отнета, в случай че някой реши да отново да пусне кранчето.