Правителството на Северна Македония прие годишния доклад на Съвместната мултидисциплинарна комисия от експерти по исторически и образователни въпроси и предложенията, съдържащи се в него. Приети са предложенията за общото честване с България на следните личности от общата история: Св. св. Кирил и Методий, Св. Климент, Св. Наум и цар Самуил. Двете страни се съгласяват да насърчават договореното и възможно най-скоро да съгласуват датите и съвместните чествания.

При всяко официално честване на тези личности трябва ясно да бъде маркирана историческата истина за общата история. Приемат се общите принципи и наблюдения върху съдържанието на учебниците за пети клас в Република България и за шести клас в Република Северна Македония (Праистория и Антична история).

Предложението на Комисията за преглед на учебния материал в учебниците за шести клас в Република България и за седмия клас в Република Северна Македония (Средновековие) до края на 2019 г. се подкрепя от правителството.

Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси решително ще ускори дейността си по важни теми от общата история (Гоце Делчев, Илинденско въстание и др.) и ще настоява да се постигнат реални резултати до края на 2019 г. по отношение на съдържанието на учебниците.

В работата си Комисията строго ще се придържа към разпоредбите на чл. 8, т. 2 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, които подчертават необходимостта от "принос към обективно, основано на автентични и обосновани исторически източници за научна интерпретация на историческите събития".

Кои са спорните исторически въпроси между България и Северна Македония?

Кои са спорните исторически въпроси между България и Северна Македония?

Защо почти две години след подписването на Договора за приятелство и добросъседство България и Северна Македония продължават да имат основни различия...