Севлиево и 25 села в района минават на воден режим заради засушаването в последните няколко седмици. В общинския център водата засега спира само през нощта, но в малките населени места вода има през ден, но ако прогнозите за още по-големи жеги са верни, периодът ще се удължи. Проблемът в района е от години, тъй като обемите на водоизточниците са твърде малки и не могат да обслужат цялото население.

Севлиево

Водният режим в XXI век е до болка познат на тези хора, тъй като всяка година в най-горещите дни вода за тях няма.

А решението на проблема е добре известно и на хората и на институциите. Но тъй като през годините броят на населението намалява, намалява и шансът да се изгради нов по-голям язовир.

Кристиян Досев - управител ВиК: „Трябва ни сигурен водоизточник, примерно язовир, алтернативен водоизточник. В годините е казвано, че ще има, никой не е говорил за язовир, казват че населението намалява и не е удачно да се прави язовир за толкова малко хора!"

Така въпросът докога всяко лято ще има режим, остава без отговор, а на хората им остава да се надяват заради жегите да не се удължи режимът на вода.