Колегата от радио Пловдив Стоян Терзиев е един от малцината работещи в електронни медии, изкушени и от литературното перо. Като поет, журналистът е носител на награди от националните конкурси на името на Добромир Тонев, за SMS поезия и редица други. Четвъртата му поетична книга носи заглавието „Сезонът на водните кончета“.

Пловдив

Мимолетни намигания на природата или привидно бегли парчета всекидневие се превръщат в бликове на щастие в стиховете на Стоян Терзиев.

Стоян Терзиев
"Може би има някаква тенденция в съвременната поезия на едно такова нещо обективизиране на битовизма. Но като казвам битовизъм, много внимателно трябва да се подхожда към това понятие, защото наистина от шумолящия целофан, поставен на нечий гроб, става поезия, но ако не присъства шумолящият целофан, това вече е проза."

Усещането, че има някой, който може да диша твоята мъгла и да споделя твоите лудости е също чест мотив в новата книга на Стоян Терзиев. На този етап от своя поетически разцвет пребивава в равновесие, което се надява да остане устойчиво.