Ценна сграда на Дановия хълм в града се руши и е опасна за преминаващите. Къщата-паметник на културата е съсобственост на общината и на частни лица, повечето от които са в чужбина. Преди ден от уникалния купол на 112-годишната сграда падна голям каменен къс. От кметството разчитат на помощ по програма "Региони в растеж".

Пловдив

Известният повече като Сахат тепе хълм има много ценни постройки, някои от които са в незавидно състояние. Къщата на ъгъла на улиците "Антим Първи" и "Лейди Странгфорд" е една от най-рушащите се, като отломки от нея застрашават минувачите.

Георги Стаменов, кмет на район "Централен" - Пловдив: Обезопасили сме с предпазна лента, достатъчно добре означава да направим метални заграждения, което също не смятам, че е редно.

Къщата е съсобественост между община Пловдив и частни лица.

Георги Стаменов, кмет на район "Централен" - Пловдив: Проблемът е, че голяма част от физическите лица съсобственици живеят в Щатите.

Единственият от частните собственици, който е в България, е поел ангажимент да се погрижи за обрушването на опасните части от фасадата. Има интереси за закупуване на общинската част от сградата, след което наследниците на имота ще се погрижат за възстановяването му, като за целта те могат да се възползват и от безвъзмездно европейско финансиране.

По програма "Региони в растеж" се дава възможност дори и сгради паметници на културата да бъдат санирани, като при самото саниране се изготвят проекти за запазване на фасадите, съгласуват се с НИНКН и след като има одобрен проект от МК, тогава започва фактическата работа.

Тъй като в централната градска част има много стари сгради в недобро състояние, от районната администрация започват да разлепят съобщения за възможността за финансиране по новата оперативна програма.