Щабът на армията до площад „Съединение“ в Пловдив остава едно от най-вероятните места за бъдещия Дом за Пловдивската опера. Комисия от Министерството на културата прави оглед на този и още няколко терена, предимно собствености на Министерството на отбраната.

Пловдив

26 милиона и половина лева без Данък добавена стойност ще струва сградата, според бизнесплана на експертите от фондацията, ангажирана с идеята. В същото време от Пловдивската опера обмислят протестни действия, заради липсата на място за репетиции и симфонични концерти.

Заместник-министърът на културата Румен Димитров е гарантирал при срещи с фондацията, че ще съдейства Домът на пловдивската опера да стане факт в рамките на неговия мандат.

инж. Любозар Фратев, фондация „Дом за Пловивската опера“: Той има разговори с Министерството на отбраната, че това е възможно, става въпрос за тези парцели.

Обещание за съдействие има и за основния ремонт на Пловдивската концертна зала, чието настоящо състояние буквално застрашава живота на работещите там, но въпреки това операта няма друго място за репетиции и симфонични концерти.

доц. Нина Найденова, директор на Държавната опера в Пловдив: Нещата ще ескалират до там, че да има протестни действия през септември октомври месец.

Директорът на Операта доцент Найденова има идея място за репетиции и музикални ателиета временно да стане един от тютюневите складове в града.

По отношение на бизнесплана на бъдещата сграда, предвижда се Пловдивската опера да ползва 75 процента от помещенията ѝ наред с галерии и концертни зали. Икономистът Георги Стоев предлага държавата да инвестира 12 милиона лева, които същевременно да покрият наемите на операта за 25 години напред.

Георги Стоев, фондация „Дом за Пловивската опера“: И по този начин Опера Пловдив да се чувства спокойна ,че ще има за 25 години сграда. И съответно в същото време да не сме зависими от политическата конюнктура.

За останалата част от сумата се предвижда банков заем. В изчислените 25 милиона и половина не са включени средства за музикалното оборудване. За реализацията на бизнес плана може се основе фонд или пък държавата да финансира изцяло построяването на Дома за пловдивската опера.

25,6 милиона лева ще струва Домът на Пловдивската опера

25,6 милиона лева ще струва Домът на Пловдивската опера

Щабът на армията до площад „Съединение“ в Пловдив остава едно от най-вероятните места за бъдещия Дом за Пловдивската опера. Днес комисия от Министерст...