Фирмата, която оспорва конкурса за укрепване на деретата във варненския квартал „Аспарухово“, оттегли жалбата си. Отказът е депозиран през Комисията за защита на конкуренцията, пред която отстраненият участник в конкурса оспорваше избора на Община Варна.

Варна

Комисията трябва да уведоми Върховния административен съд, който трябваше да разгледа оспорването. При отказа от оспорване и след решението на съда трябва да изтече едноседмичен срок, веднага след това избраните две фирми и Общината могат да сключат договор за играждането на охранителните канали в двете дерета в „Аспарухово“. Това означава, че работата може да започне през август и да завърши до октомври.

До 5-и юли спечелилите фирми трябва да представят техническите си проекти, за да може Община Варна да защити финансирането от 12,5 милиона лева, отпуснати от фонд „Солидарност“ със срок за усвояване ноември тази година.