Ще има ли някъде в Евросъюза през 2016-та гарантиран основен доход за всички - или гражданска заплата, както е другото използвано наименование? Идеята - на пръв поглед утопична - си пробива път. Финландското правителство даде такова обещание на своите граждани, холандски градове кроят такива планове. Във Великобритания мозъчен тръст също лансира такава фундаментална промяна на социалното подпомагане.

800 евро на месец за всеки независимо от дохода му - такава е идеята на финландското правителство - трипартийна коалиция, в която влиза и популистката партия Истински финландци. Окончателното предложение се очаква през есента на 2016-та, а обществената подкрепа е налице. Целта на плана - да се намали безработицата, и да се опрости социалното подпомагане.

Гарантираният основен доход ще замести всички други помощи, ще съкрати разходи по администрацията, която се занимава с отпускането им, ще насърчи хората да се насочват и към по-нежеланите нископлатени работни места.

Пилотен проект в тази насока готвят за догодина в Утрехт и други холандски общини. На първо време той ще обхване сегашни получатели на помощи. Вместо тях с близо 900 евро на месец те ще могат да избегнат така наречения капан на бедността - да губят помощите, ако изкарват някакви пари, които обаче така или иначе не са им достатъчни да покриват разходите си.

Ще се пребори и феноменът въртящи се врати - вместо да бъдат принуждавани от системата да започват някаква работа и скоро да я напускат, тези хора ще имат глътка въздух да потърсят подходяща и удовлетворяваща ги позиция. Възможен ли е гарантираният месечен доход за всички, утопия ли е той или нов, рационален икономически подход, дошло ли е времето тази отдавнашна мечта на мислители като Томас Пейн да стане реалност - дебатът в Европа продължава.