Държавата и гражданите заедно в борбата с мръсния въздух. В следващите 6 месеца се предвижда координация на данните от различните системи за измерване на замърсяването.Столичната община ще пусне своя измервателна система. Какви мерки се предприемат срещу горенето на битови отпадъци - вижте в репортажа на Милена Кирова.

Притеснени от това какво дишат в последно време софиянци започнаха сами да мерят чистотата на въздуха със собствени устройства по балкони и прозорци. Данните от 200-те станции доброволно закупени от жители на София, ще бъдат свързани в информационна система с петте станции на Агенцията по околна среда.

Проф. Христомир Брънзов - директор на национален институт по метеорология и хидрология - БАН: Трябва да бъде оценена тяхната грешка и по съответните начини тя да бъде коригирана, за да може тези данни, които идват от тях, вече да представляват не само една индикация - къде е по-мръсно и къде е по-чисто, а да имат и количествена стойност.

Столичната община ще пусне и своя измервателна система с пари от Европа.

Йорданка Фандъкова - кмет на София: Средата на месец февруари ще бъде пусната тази процедура за избор на изпълнител за изготвянето на т.н. общинска мониторингова система, която ще включва 20 сензорни станции.

Горенето на битови отпадъци си остава основен замърсител. Затова се затяга контролът на пазара на горива.

Нено Димов - министър на околната среда и водите: И се надявам от следващия отоплителен сезон да влязат изискванията за твърдите горива за съдържание на пепел и сяра. На практика ние имаме готовност да го въведем, но контролът е важен и разговорът, който в момента водим, е кой и по какъв начин ще прави контрола.

Общината ще експериментира - за три месеца по 3 линии да има денонощен градски транспорт. Дали в бъдеще мярката ще остане за постоянно, зависи от резултатите на екперимента.