Новите 240 със сигурност ще влязат в историята с поне едно нещо. Вероятно те ще са последните, които ще работят в сегашната парламентарна сграда. И най-вероятно мандатът им ще приключи в сградата на бившият Партиен дом.

И днес сградата се ползва, като спомагателна на Народното събрание, в нея народните представители имат кабинети и провеждат съвещания. Преди промените през 1989-а в нея било седалището на Централния Комитет на БКП. Идеята зала "Света София" да бъде преобразена като пленарна е на повече от 10 години. Липса на средства спира нейното реализиране. Преди година депутатите решиха окончателно да се преместят в нова пленарна зала, това ще ни струва 20 млн. лева. Тя ще бъде с 30 места повече от сегашните 240. Освен това ще бъде снабдена с уникален стъклен купол.

Идеята за преустройството на зала "Света София" беше обвързано с българското председателство на Съвета на Европа през 2018 г. Според заданието обновената зала трябваше да се използва за целите на председателството, а именно - за официалните заседания. Това вероятно няма да се случи, тъй като новата зала няма да е готова за събитието.

Според заданието реконструкцията трябва да бъде направена така, че дейността на депутатите да бъде максимално отделена от останалите посетители в Народното събрание - журналисти, гости, официални лица. И в момента камери на медиите в залата не се допускат от съображения за сигурност.

Политическите промени в страната, определяли дори външния изглед на парламентарната сграда на площад "Народно събрание" в София. Дори добре познатият на всички българи девиз "Съединението прави силата", бил премахнат през 1938г. и заменен с "В съединението е силата". Промяната не се възприела добре и старият надпис бил върнат. Той ще бъде поставен и над входа на някогашния Партиен дом. Сграда символ на еднолична власт в миналото, която днес се очаква да събере на едно място народни представители с различни възгледи и идеи за развитието на страната ни. От тях обаче се очаква да работят единни в името на България. Така както е написано на сградата в която ще помещават.