Европейската комисия ще представи днес в Страсбург мониторинговия доклад за България и Румъния по механизма за сътрудничество и проверка. От 2007 година насам Брюксел следи за напредъка в съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност. Очаква се днешният доклад да е последен.

Какво означава това - вижте повече от кореспондента ни Десислава Апостолова.

Предстои да видим каква точно ще бъде интерпретацията на ЕК. Това, че механизмът за сътрудничество и проверка ще отпадне, не означава, че наблюдението за спазването на върховенството на закона, на борбата с корупцията и организираната престъпност няма да продължи. Просто ще бъде под друга форма. Доколко ефективни са били тези доклади през последните 12 години за България и Румъния, такъв анализ ще се прави през следващите дни и месеци вероятно. Факт е, че миналата година България получи един доста положителен доклад за разлика от Румъния, при която имаше констатация, че има отстъпление от постигнатото досега, а сега и за двете държави механизмът за сътрудничество и проверка отпада.

При България се констатираше, че е изпълнила поне три от шестте основни критерии, които се наблюдават по този механизъм за сътрудничество и проверка. Те са свързани както със законодателни промени, така и с борбата с организираната престъпност, корупцията, реформата в Съдебната система, все важни теми за България.

Това, което миналата година се констатираше по отношение на България, беше отстъпление по отношение на медийната среда. Имаше критики към България точно в тази форма.

Днес предстои да чуем, че двете страни повече няма да бъдат наблюдавани по този механизъм, но наблюдението продължава под друга форма.

Ще отпадне ли наблюдението на EK върху правосъдието и вътрешните работи?

Ще отпадне ли наблюдението на EK върху правосъдието и вътрешните работи?

Европейската комисия ще представи днес в Страсбург мониторинговия доклад за България и Румъния по механизма за сътрудничество и проверка. От 2007 годи...