В едноседмичен срок трябва да се предприемат мерки за възстановяване на разрушените диги на река Чая при селата Катуница, Ягодово и град Садово. Това решение предстои да бъде взето на днешното заседание на Комисията по бедствия и аварии към Областната администрация в Пловдив. Както БНТ показа първа преди дни дигата на реката е скъсана на четири места. Особено опасни са три от пробойните, тъй като водата е отнесла и разливните тераси. Най-близките къщи се намират само на 600 метра.

Комисията е категорична: опасността Чая да залее къщи, земеделски площи и важни пътища е огромна.

Николай Аджеларов, предс. на междуведомствената комисия: Няколко са зоните, в които дигите са видимо разрушени и представялват реална опасност от заливане.
Здравко Димитров, областен управител на Пловдив: Давам им седемдневен срок да реагират, защото месец април го дават по прогнози да има валежи. Снеготопенето предстои. Периодично се образува вълна по река Чая. Не беше далеч времето, когато преди Асеновград нанесе огромни поражения.

Напоителни системи ще трябва със собствени средства и ресурс да отстрани опасните участъци по дигите около река Чая.

Николай Аджеларов, предс. на междуведомствената комисия: Възстановяването се състои в насипването на въпросните диги с инертни материали.

Критичните точки са три. Но при огледа на място експертите са открили още пробойни.

Николай Аджеларов, предс. на междуведомствената комисия: Много са участъците, които са засегнати, но не в такава степен. Така че те биха могли да бъдат коригирани планово.

Обявено вчера частично бедствено положение в Садово, Катуница и Ягодово остава в сила.