Служебният министър на образованието ще се срещне със Сдружението на общините, за да търсят начини за решаване на проблема с агресията в училище. В един идеален вариант във всяко училище би трябвало да има лекар и медицинска сестра, но за сега това е невъзможно. Търси се вариант според възможностите в момента, заяви професор Денков в ,,Денят започва".

След като 52-ро училище беше почернено заради поредния случай на агресия сред децата, служебният министър на образованието открои няколко типа мерки, които трябва да се вземат. Бързите могат да помогнат, но няма да решат целия проблем.

проф. Николай Денков - служебен министър на образованието и науката:
“Един учител не може да бъде и медицинско лице, което да решава дали да прати детето на лекар или да не прати на лекар. Ние ще направим инструкция, която задължително ще изисква от учителите при такъв инцидент те да се обръщат към медицинско лице.

Всеки ученик има свой личен лекар и телефоните на тези лични лекари са в училището, така че няма никакъв проблем учителят когато възникне такава ситуация да бъде задължен да с еобади на личния лекар и да каже ,,имаме такава ситуация, говорете с детето или говорете с родителите".

Според министъра осигуряването на повече медицински специалисти в училищата е дългосрочно решение. По темата с агресията проф. Денков е категоричен - възпитанието на децата е задача преди всичко на семейството.

проф. Николай Денков - служебен министър на образованието и науката:
Не можем да очакваме учителите да заместват родителите във възпитанието - какво е добро, какво е лошо, че не трябва да има насилие, не трябва да се удря слабия, това е нещо, което се научава първо вкъщи. Много често чувам такъв коментар - ,,ама това дете трябва да се изключи". Добре, като го изключим, то къде отива? Децата трябва да бъдат заедно.

Така децата се учат, комуникирайки едно с друго, убеден е проф. Денков.