Почти двойно ще се увеличи капацитетът на граничния пункт "Кулата - Промахон", след като завърши разширяването му. Целта е да се улесни преминаването на границата и да не се образуват километрични опашки от чакащи, каквито има всяка година, най-вече през летния сезон. Това стана ясно на изнесено заседание на Парламентарната комисия по сигурност и обществен ред в Петрич.

След реконструкцията на пункта за влизане в България ще се използват 6 трасета, а за излизане - 8. Ще се разделят и леките и тежкотоварните автомобили.

Младен Маринов, министър на вътрешните работи: Идеята е да се увеличи пропускателната способност на ГКПП, така че да поеме всяка година увеличаващия се поток, както на пътници и леки моторни средства, така и на товари. Ремонтът се очаква да приключи до средата на годината, зависи от метеорологичните условия. Смятаме, че това ще даде от една страна възможност да се повиши пропускателността, а когато колегите имат спокойствието да проверяват, ще се повиши и контролът, естествено.