Националната компания "Железопътна инфраструктура" има намерение да продаде бившата гара "Пионер". Това може да възпрепятства изпълнението на новия подробен устройствен план на Борисовата градина, защото новият инвеститор има право да смени предназначението на терена.

София

Нови два подземни паркинга и спортни съоръжения трябва да се появят на мястото на бившата гара "Пионер" в софийския район "Изгрев". Това е заложено в новия подробен устройствен план на Борисовата градина, който беше представен преди дни. В действащия план сега теренът е отреден за "Спорт и атракции". Бъдещата продажба обаче може да промени ситуацията.

Стефан Марков, общински съветник: "Най-нормално е за всеки инвеститор да иска да смени предназначението и да си направи инвестиция, от която да има икономически интерес."

Това на практика се дава възможност на бъдещия инвеститор да строи, което ще доведе до недоволство от жителите на квартала - твърди Марков. Според него решението на Националната компания "Железопътна инфраструктура" да продаде терена на нов собственик не е правилно.

Председателят на комисията по устройство на територията Силвия Христова каза, че общината не е била търсена от дружеството. Дори и да не го направи, теренът е защитен- твърди Христова.

Силвия Христова, председател на комисията по устройство на територията в Столичния общински съвет: "Без значение чия е собствеността на даден терен, той задължително се съобразява с това, което предвижда по подробен устройствен план."

В писмен отговор до БНТ 2 от Националната компания "Железопътна инфраструктура" отговориха, че продажбата на бившата гара "Пионер" се налага, тъй като имотът не се използва, а стопанисването му е свързано с големи разходи. Допълват, че т.нар. строителна борса, която досега им е плащала наем ще бъде премахната, освен ако не се договорят нещо друго с новия собственик на терена.