Щетите от поройните дъждове в община Смолян надхвърлят 500 000 лв., заяви заместник-кметът Мариана Цекова. И днес продължава разчистването на наноси и засегнати от наводнението участъци от улици и пътища.

© Сашо Сарандалиев / БТА

Описването на пораженията и изчисляването на общия размер на щетите не е приключило, тъй като все още пристигат информации от кметствата в общината за поражения от разрушителното пълноводие. От Областната администрация в Смолян е отправено искане до МО за включване на военни и техника от 101-и Алпийски полк при възстановителните дейности в региона. Очаква се военното ведомство да разреши изпращането на водоноска за питейна вода за Чепеларе, тъй като чешмяната вода в града е замътена след поройните дъждове.

В искането от Областната администрация е посочена и необходимостта от насочване на 20 военнослужещи и цистерни, които да окажат съдействие при разчистването на главната пътна комуникация на Смолян. Изкъртени асфалтови настилки от улици в града, затлачени водостоци и кални наноси са част от последиците от пороите в Смолян и съседните села, уточняват от Общинската администрация.