Несъвпадение на дейностите, които е определила политическата класа и средствата, с които трябва да се заплатят тези дейности - така управителят на Здравната каса определи като най-генералния проблем в сферата на здравеопазването. Министърът определя пакета от дейности, които трябва да се заплащат с парите, които са в касата. И във времето този пакет непрекъснато се е увеличавал като в него са включвани дейности, които са много скъпи, уточни Дечев. Като пример той даде роботизирана хирургия, която струва 10 пъти повече, отколкото ако се изпълни по класическия начин.

д-р Дечо Дечев, управител на НЗОК: Рано или късно роботизираната хирургия ще навлезе в България и това означава, че трябва да има хора, които да са подготвени да работят с нея. Тогава, когато едно нещо се плаща 10 пъти по-скъпо отколкото е друго и този, който ще изпълнява дейността ще вземе 8000 лв. вместо да вземе 800 лв. и поради това апетита за такива дейности непрекъснато нараства, а финансирането за тях не е с това темпо. От там се получава и диспропорцията между средства и обема от дейности.
От първи в Европа, България сега е последна с роботизираната хирургия

От първи в Европа, България сега е последна с роботизираната хирургия

От първа в Европа, България сега е последна в използването на високотехнологична роботизирана хирургия. Това коментира проф. Григор Горчев, който е но...

Темповете на увеличаването на средствата са прогресивни. Тези темпове ще продължават и ще бъдат сериозни. Ако искаме да придобием бегло впечатление за реалната цена на здравето, трябва да прибавим и средства, които плаща българинът от джоба си за здраве, посочи Дечо Дечев.