Окръжният съд потвърди наложената на изпълнителния директор на ВиК–Добрич временна мярка „отстраняване от длъжност”. Срещу него се води следствие за нарушение на Закона за водите.

Окръжната прокуратура привлече като обвиняем Тодор Гикински за това, че през периода от 10 до 14 февруари 2019 г., в качеството си на управител на акционерното дружество, е заустил води от река Батовска директно в местната помпена станция.

Съдът коментира, че в случая е налице обвинение за умишлено престъпление от общ характер.

Съдът отстрани Тодор Гикински от длъжност, за да не повлияе на свидетелите – работници и служители във фирмата.

От днес ВиК – Добрич има нов изпълнителен директор. Това е Саркис Караджиян.