6 училища в Русе ще намалят с една паралелка приема на първокласници през следващата една година. Това се прави, за да може поетапно до 2020 година учебните заведения да преминат към едносменен режим. В момента не всички имат достатъчно стаи, за да могат да предложат и занимални.

Русе

Оказва се, че учебните заведения, към които има най-голям интерес в Русе, са най-притеснени откъм сграден фонд – това са Немската гимназия, училищата „Васил Левски”, „Христо Ботев”, „Иван Вазов”, „Йордан Йовков”, Гимназията по европейски езици.

Димитър Райнов – началник на Регионално управление на образованието
„Най-съществената трудност е с училище „Васил Левски”, което е едно на един голям квартал като „Дружба”. На всички деца трябва да осигурим образование и не можем да ги пратим в другия край на града.”

Училище „Иван Вазов” досега е приемало по 4 паралелки в първи клас, следващата учебна година ще са само три. И основният критерий, както е по наредбата на Министерството на образованието, ще е местоживеенето на родителите. Но и тук има вратички.

Теодора Йорданова – директор на училище „Иван Вазов”
„Родители, които желаят да си запишат детето в „Иван Вазов” и не са в района на училището, си правят фиктивни настоящи адреси и ние се затрудняваме с приема на децата, които живеят в района.”
Специалистите казват, че промените се правят с бавни темпове, за да няма сътресения в системата. Дали нещата ще минат гладко – ще стане ясно още през април.